תכנית נע”ם

נוער ערכי מוביל

האתגר של נע"ם
סלפי, ריאליטי, סגידה לכסף, ריגושים מיידיים, דור המסכים…
בתוך כל הבלבול הזה, האתגר שלנו הוא לעצור לרגע ולתת לצעירים לגלות משהו שונה, משהו עמוק, את עצמם ואת הערכים שלהם!

קהל היעד של נע"ם
נערים ונערות בתיכון, מכיתה י' ועד י"ב.

המטרות של נע"ם
• לאפשר למתבגרים להכיר את עצמם ואת חוזקותיהם.
• להעצים את ערך ההגשמה העצמית.
• לחזק ערכים של עזרה לזולת, אחריות הדדית, רעות ותרומה לקהילה על ידי חיבור לערכי המדינה–דמוקרטיה, ציונות , יהדות והומניזם.
• לגבש את הקבוצה מבפנים כיחידה אורגנית.
• להביא את הנוער להתמודדות טובה יותר עם האתגרים העתידיים כחיילים וכאזרחים, ולעודד אותם לפעול על פי נורמות חיוביות המעודדות הצטיינות.

ההיקף של נע"ם
תוכנית שבועית תלת שנתית – המתחילה בכיתה י' ומסתיימת בכיתה יב'.

הכלים של נע"ם
תוכנית מדורגת ותהליכית – תכנית הבנויה משלבים ותהליכים התפתחותיים, ולא בשיטת "זבנג וגמרנו".
לימוד חוויתי – העצמת ההבנה וההפנמה באמצעי המחשה יוצרי עניין כגון סדנאות פעילות, פעילויות Out Door \ In Door, סיורים והתנסויות אישיות.
יצירת תחושת הצלחה – צבירת חוויות, משימות ואתגרים אישיים וקבוצתיים המקנים תחושת הצלחה. תחושת ההצלחה היא הכרחית ליצירת דימוי עצמי חיובי ולחיזוק הפרט לקראת התמודדויות נורמטיביות בעתיד.
הטמעת תכני הלימוד בתכנית – לאחר שהתלמידים יקבלו את הרקע הבסיסי לתכנית, תשולבנה הפעילויות עם התכנים השוטפים הנלמדים במסגרת תכנית הלימודים של בית הספר.
ראיית המורה כשותף – תכנית נע"ם מתייחסת למורה כאל מוביל קבוצתי ומחזקת את הדימוי שלו בעיני הקבוצה ההולכת ומתגבשת. המורה הוא שותף מלא לגיבוש התכנים תוך כדי העברת התכנית ומקבל כלים שיסייעו לו להמשיך איתה לאורך כל השנה.
התייחסות לכיתה כאל יחידה אורגנית – כחלק מתפיסת העולם שלה, תכנית נע"ם דוגלת בכך שהיא מופנית לכיתה כולה, ולא רק לתלמידים מצטיינים, חלשים, מתנדבים או בולטים במיוחד. הכיתה כולה סופגת את התכנים ועושה יחד צעד משמעותי בהתפתחות שלה כיחידה חברתית אחת.
הכנה לשירות – במדינת ישראל המורכבת והסוערת, לשירות בצה"ל יש חלק מרכזי בעיצוב דמות האזרח הבוגר. במסגרת תכנית נע"ם יוקדש פרק מיוחד להכנת התלמידים לגיוס לצבא בכלל, ולשירות משמעותי בפרט. התכנים יתייחסו להכנה לצו ראשון, להיכרות עם צה"ל, ע"י הכנה מנטלית שילוב סיורים במחנות צבאיים, מורשות קרב, שיחות עם מפקדים ועוד.

כל הזכויות שמורות לברוש      מיתוג ועיצוב סטודיו שירי שפיר      בניית אתר